Algemene voorwaarden

Aanmelding
� Deelname gebeurt in volgorde van binnenkomst van de aanmelding.
� Na aanmelding ontvang je een uitnodiging voor een (telefonisch) intakegesprek, waarin we samen beslissen
  over je eventuele deelname.
� De deelname is definitief als het geldbedrag is overgemaakt op bankrekeningnummer 39.47.02.883 ten name
  van M.R.E. de Vries te Utrecht o.v.v. MFN, de startdatum en de locatie.
� De betaling dient voldaan te zijn binnen uiterlijk 5 werkdagen na het telefonisch intakegesprek of zoals op de
  factuur vermeld.
� Met het overmaken van de geldsom verklaar je je akkoord met de hier beschreven algemene voorwaarden en
  annuleringsregeling.

Annulering
� Annulering dient schriftelijk te gebeuren.
� Bij annulering van 4 weken tot 3 weken voor aanvang van de training wordt 35% van het trainingsbedrag in
  rekening gebracht.
� Bij annulering van 3 weken tot 2 weken voor aanvang van de training is 50% van het trainingstarief
  verschuldigd.
� Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de training is geen restitutie mogelijk.
� Er is geen restitutie mogelijk bij voortijdig afbreken van de training of bij het missen van bijeenkomsten die
  onderdeel uitmaken van de training.
� Bij onverhoopt onvoldoende deelnemers vindt een training geen doorgang. Deze wordt dan schriftelijk
  geannuleerd. En binnen 5 werkdagen na de geplande aanvangsdatum worden alle reeds betaalde kosten
  teruggestort.

Disclaimer
Deelname aan al de trainingen is op eigen risico. Je bent als volwassene zelf verantwoordelijk voor het bewaken van je eigen psychische dan wel lichamelijke grenzen. Mindfulnesstraining is geen vervanging van psychotherapie en/of andere psychische of medische behandelingen. Bij twijfel raden we je aan eerst je behandelend arts of therapeut te raadplegen.
Als je je opgeeft voor een training weet je dat je bepaalde oefeningen - om welke reden dan ook - niet kan of wilt doen, je op geen enkele wijze verplicht bent deze oefeningen te doen. Je weet ook dat je de trainer niet verantwoordelijk kunt stellen voor letsel als gevolg van deze oefeningen.

Om akkoord te gaan met de algemene voorwaarden, ga je naar het contactformulier.